“Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi’ne (U-ETDS) bilgi göderme zorunluluğu 31 Aralık’ta başlıyor” - Elite Sistem Yazılım ve Otomasyon
U-ETDS – Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi Çözümlerimiz

“Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi’ne (U-ETDS) bilgi göderme zorunluluğu 31 Aralık’ta başlıyor”

Yetki Belgesi düzenlenmiş firmaların, yine KTY’de öngörülen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından oluşturulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi’ne (U-ETDS), faaliyetlerine ilişkin elektronik olarak bilgi gönderme zorunluluğunun 31 Aralık 2019 tarihinde başlayacağı belirtildi.

Oda tarafından üyelerini bilgilendirmeye yönelik olatak yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bilindiği üzere; Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin (KTY) 40’ıncı maddesinin altıncı fıkrası; “C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R1 Yetki Belgesi sahipleri; üstlendikleri eşyalar için fatura/e-fatura ve/veya irsaliye bilgileriyle birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri eşyanın kabul edildiği saatten en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın Elektronik Takip ve Denetim (U-ETDS) işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir” hükmüne;

Yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmünden de anlaşılacağı üzere, adlarına C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1, R2, M1, M2, P1, P2 Yetki Belgesi düzenlenmiş firmaların, yine KTY’de öngörülen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından oluşturulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi’ne (U-ETDS), faaliyetlerine ilişkin elektronik olarak bilgi göndermeleri/iletmeleri zorunlu olmakla beraber bahse konu yükümlülük KTY’nin Geçici 2’nci maddesi gereğince 31.12.2019 tarihinden itibaren başlayacaktır.
Bu nedenle 31.12.2019 tarihinden itibaren herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınarak operatör yetkilendirme işlemleri için İstanbul Ulaştırma 1. Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekmektedir.”

Call Now Button